3 Boyutlu Yazıcıların Etkileri

3 Boyutlu Yazıcıların Etkileri

3 boyutlu yazıcıların dünya genelinde önemli dönüşümlere yol açacağına dair genel bir iyimserlik mevcuttur. Hatta 3 boyutlu yazıcıların olası etkileri matbaa, buhar makinesi, sanayi devrimi, internet gibi teknolojilerinkiyle karşılaştırılmaktadır. 3 boyutlu yazıcıların etkilerinin neler olacağı konusundaki belirsizlik devam etse de, diğer teknolojiler de olduğu gibi üç boyutlu yazıcılarda da teknolojik gelişmeler ve yaygınlaşma birbirine paralel olarak ilerleyecek gibi görünmektedir.

Üretim sektörü 3 boyutlu yazıcılardan etkilenen birincil alan konumundadır. 3 boyutlu yazıcıların geleneksel imalat tekniklerini tamamen ortadan kaldırması söz konusu değildir. Fakat, robotların bir süredir yapmakta olduğuna benzer şekilde 3 boyutlu yazıcıların da bazı üretim işlemlerini devralması kuvvetle muhtemeldir. Yine robot örneğinde gördüğümüz gibi, 3 boyutlu yazıcılar tarafından yerine getirilmeye başlayan işlerin kapsamı ve büyüklüğü gün geçtikçe artacaktır. 3 boyutlu yazcılar ayrıca geleneksel üretim yöntemleriyle mümkün olmayan daha etkin tasarım ve üretim imkanları doğuracaktır. Bu gelişmeler hem kalite hem de verimlilik bakımından önemli iyileştirmeler sağlama potansiyeline sahiptir.

3 boyutlu yazıcılar, 3 boyutlu printer, 3 boyutlu yazıcı fiyatları

3 boyutlu yazıcılar bazı sektörlerdeki büyük firmalar için bir tehdit oluşturabilir. Üç boyutlu yazıcılar yüksek sabit maliyetlere katlanmaksızın üretim yapma imkanı sağladıkları için sektörlere giriş engellerini azaltabilirler. Böylece yeni ve daha küçük firmalar daha önce büyük firmalar tarafından domine edilmiş sektörlere ya da niş alanlara girebilirler. Sonuç olarak sadece büyük firmalar değil geleneksel tedarik zincirinin hammadde, satış, pazarlama, lojistik, perakende gibi değişik aşamalarında faaliyet gösteren tüm aktörler etkilenebilir. Bu bağlamda, büyük yerleşik firmaların güçlü olduğu ABD gibi ülkelerde 3 boyutlu yazıcıların yaygınlaşmasına karşı daha büyük bir direnç oluşması ihtimali vardır.

Öte yandan, firmalar 3 boyutlu yazıcılardan yararlanarak daha esnek ve müşteri odaklı olabilirler. Öncelikle, şirketler prototiplerini hem daha hızlı ve kolay üretebilirler hem de ürün geliştirme süreçlerine kullanıcıları dahil edebilirler. Bu sayede kişiye özel ürünleri daha uygun fiyatlarla üretebilirler. Ayrıca, bazı durumlarda kullanıcılar üç boyutlu yazıcıları kullanarak kendi ürünlerini kendi istedikleri özelliklerde üretebileceklerdir.

3 boyutlu yazıcılar sayesinde siparişe göre üretim konsepti hem çok daha kolay hem de daha ekonomik bir hal alacaktır. Hem firmalar hem de bireyler tarafından gerçekleştirilen üretim ihtiyaca odaklı olacağından dolayı aşırı üretimden kaynaklanan israflar önlenebilecektir. Ayrıca, 3 boyutlu yazıcıların üretim özelliği sayesinde hammaddeler ihtiyaç kadar eklenerek üretim yapıldığından dolayı hammadde israfının da önüne geçilebilir.

3 boyutlu yazıcılar üretimin konumunu da değiştirme potansiyeline  sahiptir. 3 boyutlu yazıcılar sayesinde üretim hem küresel düzeyde hem de ülke içinde kullanıcılara daha yakın hale gelecektir. 3 boyutlu yazıcılar üretimin yoğunlaştığı belirli ülkelerin ya da bölgelerin avantajlı konumunu tehdit etme potansiyeline sahiptir. Üretim kullanıcılara daha yakın yerlerde yapılamaya başlandığında ulaştırma maliyetlerinde de tasarruflar sağlanabilecektir. Bunun yanında, 3 boyutlu yazıcıların yaygınlaşmasıyla birlikte hem bitmiş ürün hem de yarı mamul stokları azaltılabilecektir. Tüm bunlar maliyet ve enerji tasarrufu sağlayıp çevreye daha az zarar vermeyi beraberinde getirecektir.

3 boyutlu yazıcılar üretim alanında yaygınlaştıkça bunların kullanımına yönelik yeni bilgi ve becerilere ihtiyaç duyulacaktır. 3 boyutlu yazıcılar ayrıca bireysel kullanıcılar arasında da hızla yaygınlaşmaktadır. İnternet cafe’lere benzer şekilde online ve fiziksel 3D yazıcı dükkanları 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle geniş kitlelerin buluşmasında bir aracı vazifesi görebilir. Ayrıca, 3 boyutlu yazıcılarla ilgili yaşanan hızlı gelişmeler hem 3 boyutlu yazıcı sektöründe hem de bunların kullandıkları hammaddelerin üretimiyle ilgili önemli iş fırsatları doğurabilir.

Tüm bunların ötesinde 3 boyutlu yazıcılar küresel ekonomi politik üzerinde ciddi etkiler yaratma potansiyeli taşımaktadır. Üretim sektörüyle ilgili mukayeseli üstünlüklerin değişimi ya da yeni oyuncuların ortaya çıkması söz konusu olabilir. 3 boyutlu yazıcılar üretimdeki insan kaynağı ihtiyacını azaltmak suretiyle düşük iş gücü  maliyetleri sayesinde avantaj yakalamış ülkelerin pozisyonlarını sarsabilirler. Öte yandan, 3 boyutlu yazıcılar bahsi geçen ülkelerin tasarım kabiliyetlerindeki kısıtlardan dolayı katma değer yaratmadaki problemlerine çare de olabilir. 3 boyutlu yazıcılar tasarım, prototipleme gibi üretim süreçlerinde gelişmekte olan ülkelere yeni fırsat pencereleri açabilir.

3 boyutlu yazıcılar insanların alış veriş ve tüketim alışkanlıklarını değiştirerek kültürel alanda da önemli dönüşümlere yol açabilir. Üç boyutlu yazıcılar kullanılarak yapay et veya insan dokusu üretme çabaları başarıya ulaşırsa, insanlığın önemli bazı problemlerine çözümler geliştirilebilir.

Kaynak: “3D Printing: What does it offer and for whom?“

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir