3 Boyutlu Yazıcıların Sanayide Kullanımı

3 Boyutlu Yazıcıların Sanayide Kullanımı

İmalat sanayi, 3 boyutlu yazıcıların başlıca kullanıcılarından biridir. Düşük miktarlarda üretilen ya da kompleks şekillere sahip parçaların imalatı, daha hafif parçaların elde edilmesi, hammadde israfının önlenmesi, test ve dizayn bakımından daha geniş imkanlardan yararlanılması ve daha ileri seviyede kişiselleştirilme yapılması 3 boyutlu yazıcıların üretim alanında kullanılmasının en önemli sebepleridir. Üreticiler ayrıca, daha ucuz hammaddeleri kullanabilmek ya da farklı hammaddeleri karıştırarak belirli fiziksel özellikleri elde edebilmek için de 3 boyutlu yazıcılardan faydalanmaktadır. 3 boyutlu yazıcılar sayesinde bazı parçalar dışarıdan temin edilmek yerine içeride üretilebildiğinden dolayı, tedarik zinciri yönetimi daha basit hale gelmektedir. Sonuç olarak, 3 boyutlu yazıcılar maliyet avantajı, süreç ve ürün iyileştirmeleri ve bazı durumlarda çabukluk sağlayarak üreticilere fırsatlar sunmaktadır.

üç boyutlu yazıcıyla ne yapılabilir, ne yapılır, neler üretilir, örnekler, modeller, maketler, 3b yazıcılar, 3d yazıcılar

3 boyutlu yazıcıların otomotiv sanayiinde test, tasarım, prototiplime, belirli parçaların ve araç gereçlerin üretimi gibi çeşitli kullanım amaçları bulunmaktadır. Bunların yanında, özel bir proje kapsamında, Urbee isimli arabanın gövdesi tamamen 3 boyutlu yazıcı kullanılarak üretilmiştir. Urbee’nin üç boyutlu yazıcıda üretilen parçalarının artırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu projenin temel amacı yakıt tüketimi düşük araç alternatifleri geliştirmektir.

Elektronik endüstrisinde de 3 boyutlu yazıcıların erken kullanıcılarından biridir.  3 boyutlu yazıcılar, elektronik sanayiinde farklı malzemeler kullanılarak elde edilen kompleks özel parçaların üretiminde ve dizayn çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. 3 boyutlu yazıcı teknolojisi ayrıca kişiselleştirmenin çok önemli olduğu moda sektörü için de önemli fırsatlar sunmaktadır. 3 boyutlu yazıcılar tarafından üretilmiş mücevher, elbise, ayakkabı ve aksesuarlar giderek popüler hale gelmektedir.

Uzay sanayii, 3 boyutlu yazıcıların istekli kullanıcıların biridir. Hava aracı parçalarının, özellikle farklı parçaların birleşiminden oluşan ya da kompleks şekillere sahip olanlar, üç boyutlu yazıcılar tarafından üretimi giderek artmaktadır. Bu sayede, işleme, kontrol, bakım, montaj, stok gibi konularda önemli avantajlar elde edilmektedir. Ayrıca, 3 boyutlu yazıcılarla üretilen parçalar çeşitli performans iyileştirmelerini beraberinde getirmektedir. Örneğin, söz konusu parçalar daha hafif olduklarından dolayı yakıt tüketimini düşürebilmektedir.

Benzer şekilde, özel üretim işlemleri, kalite iyileştirmeleri ve maliyet tasarrufları elde etmek amacıyla savunma sanayiide de 3 boyutlu yazıcılardan faydalanmaktadır. 3D yazcıların savunma sanayii için sunduğu özel avantaj yenisiyle değiştirilmesi gereken parçaların ihtiyaç halinde hızlı bir şekilde elde edilebilmesidir. Örneğin, cephede lazım olan herhangi bir parça 3 boyutlu yazıcılar sayesinde anında ve yerinde üretilebilecektir. Bunun yanında plastik bir silahtan sonra ve metalden yapılmış ve normal şekilde çalışan başka bir silah da 3D yazıcıda üretildi. Ayrıca, NASA üç boyutlu yazıcıları kullanarak bazı parçaların uzay istasyonlarında üretilebilmesine yönelik çalışmalar yürütmekte.

3 boyutlu yazıcılar gıda sektöründe de kullanılmaktadır. Bu amaçla geliştirilen özel 3D yazıcılarla farklı gıda maddelerinin üretimi gerçekleştirilmektedir. Üç boyutlu gıda yazıcıları sıvı ya da toz halindeki herhangi bir gıda maddesiyle üretim yapabilmekle birlikte bu alanda kullanılan en yaygın hammaddeler çikolata ve şekerlemelerdir. NASA da 3 boyutlu yazıcılardan faydalanarak uzayda gıda üretimi yapmayı planlamaktadır. İnsan dokusunun üretimine benzer şekilde, 3D yazıcılardan yapay et üretiminde de istifade edilmesi düşünülmektedir.

3 boyutlu yazıcıların en çarpıcı kullanım alanlarından biri de inşaat sektörüdür. Henüz daha ilk aşamalarından olmasına rağmen, devasa 3D yazıcılar kullanılarak üretilmiş evler bulunmaktadır. İnşaat sektöründe kullanılan 3 boyutlu yazıcılarda en çok plastik, beton ve kum ile üretim yapılmaktadır. Eğer yaygınlaşırsa 3 boyutlu yazıcıların inşaat sektörüne kalite, hız, maliyet, esneklik, iş güvenliği ve çevresel etkiler bakımından önemli avantajlar getirmesi beklenmektedir. Ayrıca, 3D yazıcılar kullanılarak ay üzerinde bina inşa edilmesine dair fikirler bile mevcuttur. Bunların yanında 3D yazıcılar mimari tasarıma yönelik olarak da kullanılabilmekte ve yaratıcılık ve kişiselleştirme açısından avantajlar sağlamaktadır.

Kaynak: “3D Printing: What does it offer and for whom?“

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir