3 Boyutlu Yazıcılarla İlgili Politika ve Uygulamalar

3 Boyutlu Yazıcılarla İlgili Politika ve Uygulamalar

3 boyutlu yazıcı teknolojisi uzun zamandır bazı devletlerin ilgisini çekmektedir. Üretim sektörünün güçlendirilmesi ve eğitim amaçlı kullanım devletlerin 3 boyutlu yazıcılarla ilişkin en belirgin ilgi alanlarıdır. Bu yazımızda, 3 boyutlu yazıcı teknolojisi konusunda önemli adımlar atmış bazı ülkelerin hedeflerini ve uygulamalarını inceleyeceğiz.

Amerika Birleşik Devletleri

ABD Başkanı Obama 2013 yılı senelik ulusa sesleniş konuşmasında 3 boyutlu yazıcılara değinerek, 3 boyutlu yazıcı teknolojisinin üretimle ilgili önemli dönüşümlere yol açabileceğinden bahsetmiştir. Aslında, ABD devletinin 3 boyutlu yazıcılara olan ilgi ve desteği birkaç on yıl öncesine dayanmaktadır. Mesela, 3 boyutlu yazıcılarda kullanılan temel yöntemlerden biri olan SLS teknolojisi Amerikan Savunma ve İleri Araştırma Projeleri Ajansı desteğiyle Teksas Üniversitesinde geliştirilmiştir.

3 boyutlu yazıcıları, 3 boyutlu yazıcı fiyatları, 3 boyutlu yazıcı nedir, 3 boyutlu yazıcı satın al, 3 boyutlu yazıcı nasıl çalışır

Yukarıda bahsettiğimiz konuşmasında Başkan Obama ayrıca Ulusal Additif Üretim Yenilik Enstitüsü ya da yeni adıyla “Amerika Yapıyor” isimli kuruluşa da değinmiştir. Söz konusu kuruluş, 2012 yılında kamu özel işbirliği neticesinde kurulmuş olup, 3 boyutlu yazıcı teknolojisi ile ilgili çalışmaların hızlandırılması ve bu sayede Amerikan imalat sanayiinin güçlendirilmesi gibi görevlere sahiptir. Bu kapsamda, 3 boyutlu yazıcı teknolojisine ilişkin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri desteklenmekte, şirketler, üniversiteler ve STK’lar arasında işbirliği sağlanmakta ve 3 boyutlu yazıcılara ilişkin eğitim aktiviteleri teşvik edilmektedir. 2014 yılında Amerika Yapıyo tarafından 3 boyutlu yazıcılara ilişkin uygulama projelerine toplam 9 milyar dolar destek verilmesi öngörülmüştür.

Ulusal Bilim Kurumu da Amerikada 3 boyutlu yazıcılarla ilgili faaliyetleri destekleyen bir başka kuruluştur. Ulusal Bilim Kurumu 3 boyutlu yazıcı teknolojisine yönelik araştırma projelerine finansal destek sağlamakta, bilgi paylaşımı ve eğitim faaliyetlerini desteklemektedir. Ulusal Bilim Kurumu 1986-2012 yılları arasında 3 boyutlu yazıcı teknolojisine toplam 200 milyon dolar civarında kaynak ayırmıştır.

Savunma Bakanlığı da 3 boyutlu yazıcı teknolojisini aktif olarak desteklemektedir. Savunma Bakanlığı daha çok uygulamaya dönük projelere odaklanmaktadır. Bunların yanında NASA, Enerji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü, Ulusal Sağlık Enstitüsü gibi kamu kurumları da 3 boyutlu yazıcılara yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Çin

Pek çok insan 3 boyutlu yazıcıları Çin’in üretim alanındaki avantajına bir tehdit olarak görürken, Çin 3 boyutlu yazıcılardan yararlanmanın yollarını aramaktadır. 2012 yılında Çin 3 boyutlu yazıcı teknolojisini Bilim ve Teknoloji Bakanlığının Ulusal Yüksek Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Programına dahil etmiştir. Bu kapsamda Çin 3 boyutlu yazıcı teknolojisine yaklaşık 6,5 milyon dolarlık bir destek sağlayacaktır. Asya Üretim Kuruluşu, Çin 3 Boyutlu Yazıcı Teknolojisi Sektörü Birliği isimli bir yapılanma oluşturmuştur. Söz konusu birlik ülke genelinde on farklı 3 boyutlu yazıcı yenilik merkezi kurmayı hedeflemekte ve her birine 3,3 milyon dolar destek vermeyi planlamaktadır.

3 boyutlu yazıcıları, 3 boyutlu yazıcı fiyatları, 3 boyutlu yazıcı nedir, 3 boyutlu yazıcı satın al, 3 boyutlu yazıcı nasıl çalışır

Ayrıca, 2013 yılı haziran ayında Çin hükümeti önümüzdeki 7 yıl içerisinde 3 boyutlu yazıcı teknolojisine toplam 245 milyon dolarlık bir kaynak ayırmaya karar vermiştir. Aynı yıl içerisinde Çin 3 Boyutlu Yazıcı Araştırma Enstitüsü kurulmuş ve 33 milyon dolarlık başlangıç kaynağını almıştır. Bu enstitü, üniversitelerle işbirliği halinde çalışarak 3 boyutlu yazıcı teknolojisine yönelik ticarileştirme ve yaygınlaştırma çalışmaları yürütecektir. Bunların yanında, dünyanın ilk 3 boyutlu yazıcı müzesi 2013 yılında Pekin’de açılmıştır.

İngiltere

2014 yılı başlarında İngiltere başbakanı 3 boyutlu yazıcılara yönelik ulusal bir merkez kurulacağını ve bu merkeze 25milyon dolara kaynak aktarılacağını duyurmuştur. 2013 yılı haziran ayında, İngiltere’nin  yenilik kurumu olan Teknoloji Strateji Komitesi 3 boyutlu yazıcılara yönelik bir destek porgramı başlatmıştır. Bu program kapsamında3 boyutlu yazıcılarla ilgili çalışmalar yürütecek özel firmalara yaklaşık 14 milyon dolarlık devlet desteği sağlanması öngörülmüştür. Daha öncesinde, 2012 yılında Komite tarafından bir yarışma düzenlenmiş ve 3 boyutlu yazıcılara yönelik araştırma geliştirme faaliyetlerine toplam 11,5 milyon dolarlık bir kaynak aktarılmıştır. Eğitim Bakanlığı da 3 boyutlu yazıcılarla yakından ilgilenmektedir. 2012-2013 yılları arasında 21 okulda düzenlenen bir pilot çalışma ile 3 boyutlu yazıcıların bilim, teknoloji, mühendislik, matematik (STEM) eğitiminde kullanımı denenmiştir. Söz konusu pilot uygulamanın 60 okula yaygınlaştırılması ve bu kapsamda 3 boyutlu yazıcıların satın alınması ve öğretmenlerin eğitiminin sağlanması hedeflenmektedir.

Japonya

Japonya 3 boyutlu yazıcıların önemini erken kavrayan ülkeler arasında yer almaktadır. 2013 yılı haziran ayında kabul edilen Japonya Yeniden Canlanma Stratejisi 3 boyutlu yazıcıların önemini vurgulamakta, bu teknolojiye yönelik yatırımları teşvik etmektedir. Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı 3 boyutlu yazıcıların okullarda kullanımını desteklemeye yönelik bir plan hazırlamıştır. Bu kapsamda Bakanlık üniversite ve teknik okulların yapacakları 3 boyutlu yazıcı satın alımlarını destekleyecektir. Söz konusu destek zamanla orta okul ve liseleri de kapsayacak şekilde genişletilecektir. Bakanlık ayrıca metal imalat sanayiinde 3 boyutlu yazıcılardan faydalanılmasına yönelik Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek amacıyla 2014 yılı bütçesinde 44 milyon dolarlık bir fon  ayırmıştır.

Kaynak: “3D Printing: What does it offer and for whom?“

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir