3d Yazıcı ile Arazi Modelleme: Arazi Maketi Nasıl Yapılır

3d Yazıcı ile Arazi Modelleme: Arazi Maketi Nasıl Yapılır

arazi maketi nasıl yapılırBilindiği üzere 3 boyutlu yazıcılar başta modeller ve tasarımlar olmak üzere birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. 3 boyutlu yazıcıları kullanan kesim başta endüstriyel ürün tasarımcıları olmak üzere şehir plancıları, mimarlar ve inşaat mühendisleri de kendi uzmanlık alanlarında 3d yazıcı teknolojisinden istifade etmeye başladı. Tüm sektörlerde ve alanlarda olduğu gibi yapıya ve mekâna ilişkin meslek grupları da 3d yazıcılarla mesleklerini dönüştürmektedirler.

3d yazıcılar mimari maket yapımında kullanıldığı gibi eş yükselti eğrilerinin yer aldığı arazi modellemesinde de kullanılmaktadır. İstenilen aralıklarla oluşturulmuş izohipsler, topoğrafya çizgileri ya da münhani çizgileri ile sayısallaştırılmış arazi modelleri ile 3d yazıcılarla baskı yapmak mümkündür.  İstenilen aralıklarla oluşturulmuş eş yükselti eğrileri ya da atanmış olan kot değerleri üç boyutlu yazıcılarla belirli bir hat üzerinde eşit seviyedeki yükseklikler katman katman basılarak arazinin 3d hali elde edilebilir.

3 boyutlu yazıcılarla basılmış arazilerde kentsel planlama çalışmaları, yatırım yeri tespiti, kentin gelişme ekseni gibi mimari, inşaat ya da şehir planlama ve çevre mühendisleri için planlama ve karar alma aşamalarında önemli ölçüde istifade edilebilir. 3d yazıcılarla modellenmiş araziler başta belediyeler ve yatırımcılar olmak üzere birçok alan için tahmin edilemez avantajlar sunmaktadır. Her ne kadar sayısal ortamda modellenmiş arazilerden de sanal ortamda istifade edilse de baskısı yapılmış bir arazinin karar alma süreçlerinde görsellik, yükseklik, mekânsal algı gibi unsurlar yönüyle daha fazla avantajlar sunduğu bir gerçektir.

miniFAB olarak istenilen arazinin topoğrafya haritaları eş yükselti eğrileri kullanılmak suretiyle sayısallaştırılıp, 3d modellemesi yapılarak 3d yazıcılar kullanılarak maket üretimi gerçekleştirilmektedir. Bugüne kadar birçok arazinin modellemesini gerçekleştirmiş olup özellikle büyük ölçekli yatırımların yer tespiti ve alan tanımlamaları açısından 3d yazıcılarla elde edilen arazi modelleri önemli avantajlar sunmuştur.

3d yazıcılarla elde edilmiş arazi modelleri sunmuş olduğu ekonomik fiyat, hızlı üretim, görsellik ve algısallık açısından önemli kazanımlar sunmaktadır.

Arazi maketi yapmak ve bunu yeni bir teknoloji olan 3d printerlarla gerçekleştirmek istiyorsanız miniFAb ile iletişime geçiniz. Topoğrafya maketi nasıl yapılır, eğimli arazi maketi örnekleri ya da eğimli arazi maketleri nasıl yapılır diye kaygılarınız varsa miniFAB hizmetinizdedir.

Arazi Maketi Nasıl Yapılır, eğimli arazi maketi, topoğrafya maketi nasıl yapılır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir