DEHP ve DBP’den Muaf

minifab filamentleriHem Dietilheksil-ftalat (DEHP) hem de Dibutil Fitalat (DBP) bir çeşit ftalattır. Ftalatlar, ürünleri yumuşak ve daha esnek hale getirmek için plastik malzemelere eklenen plastikleştiricilerdir. Ftalatlar, ilave oldukları malzemeye kimyasal olarak bağlı olmadığından, bunları içeren ürünlerden, örneğin su ve hava içine salınabilirler. Fitalatların emisyonu, bir ürünün üretiminden kullanımdan atılmaya kadar olan yaşam döngüsünün tüm aşamalarında meydana gelir. Fitalatların yaygın kullanımı ve çevrede oluşması ve bunun insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkileri nedeniyle, ftalatlar hakkında halkın endişesi vardır. ABD Gıda ve İlaç Yönetimi (FDA), üreticilerin toksisite riskini azaltmak için DBP ve DEHP eksipiyanları içeren ürünleri yeniden formüle etmesini istemektedir. Ftalatların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri hakkında FDA’nın bilgilendirmesine başvurabilirsiniz: Endüstri İçin Ftalat Kullanımına İlişkin Kılavuz

miniFAB 3d Yazıcı Filamentlerinde Ftalat Neden Yoktur?

PLA kırılgan ve neme karşı savunmasız olduğundan, bazı filament üreticileri, fraktürü azaltmak için kolay bir yaklaşım olarak PLA materyaline ftalatlar eklemişlerdir. Yazıcı sıcak uçları, baskı esnasında filamanın erimesini ısıtıp, ftalatları havaya buharlaştırdığından, insan sağlığı açısından son derece tehlikeli olduğunu değerlendiriyoruz. Bu nedenle, risk büyük oranda artmaktadır.

miniFAB üretim tesisinde çatlak sorunlarıyla başa çıkmak için, PLA filamentin performansını ve ömrünü iyileştirmek için ftalat-esaslı olmayan katkı maddeleri eklenmektedir.

PLA malzemesinin biyolojik olarak bozunabilir doğasından ötürü, her baskıdan sonra filamanın mühürlü bir plastik torbalarda veya kutuda saklanması önerilir. Filament nemli olduğunda, kuruluğunu düzeltmek için yaklaşık bir saat boyunca 50 derece santigrat derecede bir fırında fırında pişirilebilir.

MİNİFAB FİLAMENT 5