Diğer Özellikler

Zararlı Koku Emisyonu Asgaridir

3d baskı alanında çalışan kişilerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi de baskı sırasında filamentin erimesi sonucu ortaya çıkan emisyonun solunması insan üzerinde zararlı etkiler oluşturmaktadır. Bu emisyon filamentin türüne göre değişik seviyelerde olmaktadır. Özellikle en yaygın kullanılan filament türlerinden olan ABS filamenti baskı sırasında zararlı koku emisyonu sağlar.

miniFAB filamentleri kullanılan hammadde içeriği nedeniyle insan sağlığına zarar teşkil edecek malzemelerden arındırılmıştır. Baskı sırasında zararlı koku emisyonu asgariye indirilmiştir.

Şeffaf Makara

Piyasada filament üreticilerinin en yaygın olarak kullandığı makara türü siyah renkli plastikten üretilmiş üründür. Maliyetleri asgariye indirmek için düşük kaliteli ve siyah renkli makaralar tercih edilmektedir. Siyah makaraların elbetteki kalitesi baskı kalitesini etkileyen bir neden değildir. Ancak siyah renkli olması kullanıcı açısından öngörülebilir bir kullanım sunmamaktadır. Kullanıcı makarada sarılı olan filamentin miktarı hakkında bir öngörü yapamamaktadır. Bu durum da çoğu kez baskı sırasında filamentin farkına varılmadan tükenmesine, baskının yarıda kalarak ziyan olmuş hammaddeye, baskı sırasında kaybedilmiş zaman ve maliyet kaybına neden olmaktadır.

miniFAB filamentleri bu gibi nedenlerle şeffaf makara kullanımını tercih etmiştir. Yüksek kaliteli kristal parlaklıkta transparan görünümüyle hem yüksek bir görsel imaj sunmaktadır hem de kullanıcının filament kalan miktarı hakkında bir tahminde bulunmasına imkan sağlamaktadır. 3d baskı yapan kişilerin baskı sırasında aniden yarıda kesilen durumlarla karşılaşması önlenmiş olur. Zaman ve maliyet kayıplarından arındırılmış bir kullanım sunar.

Uzun Ömürlüdür

Filament kullanıcılarının karşılaştığı en önemli sorunlardan biri de bozulan ve çürüyen filamentlerdir. Birçok filament daha kutusundan açılmadan nemlenebilmekte, kırılganlığı artabilmekte ve kullanılamaz hale gelebilmektedir. Bu nedenle filamentin kullanılmadan önce iyi bir şekilde muhkem olarak paketlenmesi önem arz eder.

Piyasa bulunan bir çok filamentin yalnızca poşetleme yoluyla ambalajlandığı hatta neme karşı koruyan silikajel olarak adlandırılan malzemeleri dahi bulundurmadığı görülmektedir. Vakumlanmış, havası alınmış, güneşe ve ısıya karşı koruyabilecek bir paketlemenin yapılmış olması ve neme karşı önleyebilecek silikajel benzeri maddeleri paket içinde bulundurması gerekmektedir. Filamentlerin ömrünü kısaltan ön önemli unsurlar nem, ısı ve sıcaktır. Bunlara karşı filamenti ne kadar koruyabilirsek filamentlerimizin ömrünü uzatmış oluruz.

miniFAB filamentleri uzun ömürlü kullanım sunmak için özel tekniklerle vakumlama yaparak ambalajlama yapmaktadır. Ambalaj içerisinde filamenti neme karşı koruyabilecek silikajel barındırır. Isıya ve sıcaklığa karşı muhafaza etmek için de en uygun paketlemeyi sunmaktadır.