Homojen Yüzey

minifab filament satın alBazı filamentlerde kabarcık, meme ya da şişme olarak görülebilen 2~5 mm uzunluğunda ve 2.0 mm çapında bazı defolar görülebilmektedir. Bu durum filament besleme tüpünde tıkanıklıklara neden olmaktadır. Bu defolar filament hammaddesinin içeriğinden ya da filament üretimi aşamasında extrüzyon işlemi yapılırken oluşabilir. Hammaddeden kaynaklı sorunlar oldukça karmaşıktır bu nedenle filament üreticisinin buna yapabileceği bir şey yoktur. Yapılması gereken kaliteli hammadde kullanmak ve geri dönüştürülmüş ürün kullanmamaktır. Bazı filament üreticilerinin maliyetleri asgari düzeye indirmek için geri dönüştürülmüş materyallerden filament ürettikleri bilinmektedir.

Filamentte defoya neden olan diğer bir unsur olarak extruzyon aşamasını belirtmiştik, buna neden olan birkaç husus bulunmaktadır.

  1. Farklı malzemelerden kontaminasyon yapılması: Örneğin ABS üretilen banttan PLA üretimine geçildiğinde üretim teknisyeninin ABS’e uygun kontamisyon yerine farklı bir malzemeyle gerekli temizliği yapmasından kaynaklanır. Extruderda ölü spotlar yer alabilmektedir. Bu spotlar ile filament malzemesinin tam bir uyumluluğu yok ise filament üretiminde şişmeler, memeler ve farklı çeşitlerde defolar oluşabilmektedir. miniFAB filamentlerinin üretildiği extrüzyon makinasındaki standart operasyon prosedürü (SOP) olarak diğer malzemelere geçmeden önce üretim bantının en uygun malzemeyle kontaminasyonu yapılır ve extruzyon vidası muayene edilerek yerine yerleştirilir.
  2. Kirlenmeye neden diğer şartlar: Üretim aşamasında pigment karıştırma ve extruzyon sırasında diğer kirliliklerin filamenti kirletmesi diğer bir defo sorunu olarak ifade edilebilir. miniFAB filamentlerinin üretildiği laboratuvarda bu olasılığı önlemek için ortam havalandırılır ve temizlenir, ekstrüzyon kafasından önce paslanmaz çelik filtre ekranı uygulanır.
  3. Uygun üretim şartlarına ulaşılamaması: Ekstrüzyon sıcaklıklarının uygunsuz bir şekilde kurulması veya malzemelerin ve katkıların çapraz bağlanması ya da aşırı ısınmasına neden olan zayıf termal kararlılık yine filamentte defo oluşuma neden olan unsurlardandır.

Bu sorunları önlemek için doğru sıcaklık ayarı ve rutin tesis bakımı gereklidir. miniFAB filamentlerinin üretildiği tesislerde premium kalitede hammadde ve standart operasyon presedürlerinin (SOP) uygulanması ile birlikte darbe ve defo olasılıkları en aza indirgenmiştir. Bununla birlikte, bu önlem adımlarının yeterli olmadığını ve bazen hammaddelerin jel sorunlarından dolayı defolara neden olabileceğini tespit ettik. Bu nedenle,% 100 defosuz standarda erişmek için filament sargısı sırasında lazer çaplı cihaz kalite kontrol süreçlerine dâhil edilmiştir.

MİNİFAB FİLAMENT 7